Sultánky - SL

01.02.2013 10:07

 

                 Sultánky - SL
 Původ:  Pravděpodobně východní Evropa
 Charakteristika:  Vzhledově velmi atraktivní plemeno nejasného původu, od roku 1854 chované v Anglii. Na první pohled
   zaujme četnými pernatými ozdobami. V současné době se chová jen v bílé barvě. Snáška je poměrně
   nízká, asi 60 - 80 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 45 g
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 1,8 - 2,1;    min. 1,5;    max. 2,6;          slepice 1,3 - 1,6;    min. 1,0;    max. 2,6
   nad 1 rok: kohout 1,9 - 2,3;    min. 1,7;    max. 2,8;          slepice 1,5 - 1,9;    min. 1,2;    max. 2,4
 Kroužek:  kohout č. 20, slepice č. 18
  1. Plemenný typ:  Slepice lehkého typu, menšího tělesného rámce, s kratším, hlubším, mírně zvednutým trupem, výše
   neseným ocasem, pětiprstými běháky, bohatě opeřená, se silně vyvinutými pernatými ozdobami
   ( chochol, vous, rousy, supí paty)
   Plemenné znaky  
         kohouta:  
  2. Hlava:  středně velká, krátká, se silnou výdutí lebky, která je podkladem pro chochol, vlivem silně vyvinutých
   pernatých ozdob se jeví opticky jako velmi velká
    - zobák:  krátký, silný, výrazně zahnutý, s vystouplými nosními otvory, modrošedý
    - hřeben:  růžkový, velmi malý, dva zaoblené růžky nad kořenem horního zobáku před chocholem ve tvaru
   písmene "V"
    - chochol:  velký, kulatý, hustý, někdy lehce rozčísnutý
    - obličej:  červený, jen zčásti viditelný, částečně zakrytý vousem
    - ušnice:  malé, zcela zakryté vousem, barva bez významu
    - laloky:  zakrnělé, zcela zakryté vousem
    - vous:  bohatý, trojdílný, rozdělený na zakulacený bradní vous, který pokrývá hrdlo a chundelaté lícní vousy,
   které sahají po stranách až k očím
    - oči:  červenohnědé
  3. Trup:  kratší, široký a hluboký, mírně zvednutý
    - záda:  kratší, široká, v plynulé křivce vycházející z linie krčního závěsu a plynule stoupající do širokého sedla.
   Společně s krkem a ocasem vytváří linii lyrovitého tvaru
    - prsa:  široká, plná, vypjatá
    - břicho:  plné a široké, bohatě opeřené
  4. Krk:  krátký, silný, poněkud vzad prohnutý, s bohatým dlouhým krčním závěsem
      Křídla:  středně dlouhá, poněkud volněji přilehlá, lehce spuštěná
      Ocas:  bohatý, delší, plný a široký, částečně otevřený, s širokými šavlovitými velkými srpy a silně zahnutými
   vedlejšími srpy, výše nesený pod úhlem asi 55°
      Nohy:  
    - holeně:  krátké, silně opeřené, s dlouhými měkčími "supími patami"
    - běháky:  středně dlouhé, opeřené, s pěti prsty, modré až masové barvy
    - rousy:  velmi bohaté, polokruhovitě utvářené, vyrůstající na vnější straně běháků, vnějších a středních prstů
  5. Opeření:  bohaté, spíše měkčí struktury, se silně vyvinutou podsadou a zřetelnými poduškami
   Plemenné znaky  V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na rozdíly podmíněné pohlavím. Je celkově
        slepice:  zavalitější, s níže neseným trupem, ještě bohatším opeřením a silně vyvinutými sedlovými poduškami.
   Hřeben má velmi malý a chochol velmi hustý, kulovitý. Ocas má široce nasazený a částečně otevřený
   tak, že linie horních a spodních rejdováků jsou rovnoběžné.
  5. Zbarvení:  1. Bílé
  Nepřípustné vady:  Velký tělesný rámec, velmi vysoký postoj, velké laloky, řídké opeření, málo vyvinuté pernaté ozdoby