Usnesení z výroční členské schůze ZO ČSCH v Úpici konané 8. 3. 2013

09.03.2013 23:47

 

Výroční členská schůze ZO ČSCH v Úpici

Chovatelská klubovna na Podrači -  pátek 8. 3. 2013

Program výroční členské schůze:

 1. Zahájení a přivítání hostů – př. Hertl
 2. Volba pracovních komisí – mandátová,volební, návrhová:

* volba návrhové komise – př. Kábrt, Téra, Čížek,

* volba mandátové komise – př. Peterka, Klazar, Balcar st.,

* volba volební komise – př. Jirásek, Pásler, Antoš.

 1. Zpráva o činnosti ZO za rok 2012 a uplynulé období:

* zpráva o činnosti ZO za rok 2012 – viz výroční zpráva za rok 2012, poděkování především ženám a všem kdo pomáhal;

 1. Zprávy odborných komisí – OKK – př. Balcar st. (nejlepší vystavovatel – Pavel Kábrt), př. Klazar (počet tetování - za rok 2012 – 346 kusů), OKD – př. Moravec v zastoupení př. Hertla (nejlepší vystavovatel – Jaroslav Balcar), OKH – př. Moravec v zastoupení př. Hertla (nejlepší vystavovatel – Václav Klázar), nejlepší mladý chovatel – Stanislav Téra – viz zprávy;
 2. Zpráva o hospodaření ZO 2012 – př. Hronová;  
 3. Zpráva kontrolní a revizní komise – př. Řezníček – vše v pořádku - kontrola proběhla – 3. 2. 2013;
 4. Plán činnosti na rok 2013 – př. Balcar ml.

* návrh rozpočtu ZO na rok 2013 – př. Balcar ml.

 1. Volba nového výboru – předseda, místopředseda, jednatel, pokladník, hospodář, registrátor, předsedové odborů, revizní komise;

* viz zpráva volební komise

 1. Volba delegátů na okresní konferenci Jaroslav Balcar, Pavel Kábrt;

* volba do vyšších orgánů ČSCH: Miloslav Hertl, Petr Kotýnek, Jaroslav Balcar (OOK králíků), Jan Moravec (OOK holubů);

 1. Blahopřání jubilantům – Teichman;    

* poděkování ženám a nečlenům za pomoc – Klazarová, Kubeová, Moravcová, Mikešová, Peterková, Teichmanová, Hronová, Grohová;

 1. Diskuze a různé

* vystoupení hostů – MVDr. Jan Švrčina představil svého nástupce MVDr. Vlčka – kontakt 

 1. Vystoupení hostů

* Petr Figera - pozdravil schůzi za ZO Trutnov i za OOK

 1. Zpráva mandátové a návrhové komise – přijetí usnesení.
 2. Závěr

Zapsal: Jan Balcar , Úpice 8. 3. 2013