Vlašky - V

01.02.2013 10:53
                   Vlašky - V
 Původ:  Itálie
 Charakteristika:  silná raná slepice dobře využívající velké výběhy, s roční produkcí průměrně 160 - 200 vajec s bílou až
   světle žlutou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 55 g
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 2,2 - 2,6;    min. 1,9;    max. 3,1;          slepice 1,8 - 2,2;    min. 1,5;    max. 2,7
   nad 1 rok: kohout 2,4 - 2,9;    min. 2,1;    max. 3,4;          slepice 2,0 - 2,5;    min. 1,7;    max. 3,0
 Kroužek:  kohout č. 18, slepice č. 16
  1. Plemenný typ:  středně velká slepice nosného typu s širokým, protáhlým, hlubokým trupem, zvláště u slepic středně
   vysokého a úměrně širokého postoje, s bohatým přilehlým opeřením; postava vzpřímená, živý 
   temperament. Chová se ve větším počtu barevných variet.
   Plemenné znaky  
            kohouta:  
  2. Hlava:  podlouhlá, široká v lebce, poměrně velká
    - zobák:  středně dlouhý, silný, mírně zahnutý, žlutý až rohově zbarvený
    - hřeben:  jednoduchý, pevně nasazený, vzpřímený, výška hřebene 1 1/2 až 2 výšky hlavy, v základně silný, se
   4 - 6 rovnoměrně řezanými zuby až do poloviny výšky hřebene, s uceleným praporkem, který sleduje
   linii týlu, aniž se ho dotýká, nepředsazený
    - obličej:  červený, jemný, neopeřený
    - ušnice:  středně velké, oválné, hladké, přilehlé, bílé až smetanově nažloutlé
    - laloky:  středně velké, zakulacené, podlouhlé
    - oči:  velké, živé, červené, s ostře ohraničenou panenkou
  3. Trup:  plný, silný, široký v ramenou, dlouhý, mírně zvednutě nesený
    - záda:  dlouhá, nazad mírně skloněná, přecházející plynule do vzestupné linie ocasu, s bohatým sedlovým 
   závěsem
    - prsa:  široká, plná
    - břicho:  dobře vyvinuté, výrazné
  4. Krk:  vzpřímeně nesený, s bohatým, plným závěsem
      Křídla:  delší, pevně sevřená
      Ocas:  dlouhý, široký, pevně nasazený pod úhlem 30 - 45°, s dlouhými, pěkně utvářenými velkými a malými
   srpy, zcela uzavřený
      Nohy:  
    - holeně:  silné, mírně vystupující, dobře opeřené
    - běháky:  středně vysoké, jemných kostí, šířeji postavené, žluté
  5. Opeření:  těsně přilehlé, bez podušek, s širším, středně dlouhým peřím
   Plemenné znaky  prostorný plný trup, široký v prsou, s dobře vyvinutým, měkkým, plným břichem, středně vysokého,
        slepice:  širšího postoje; ocas široce nasazený, sevřený a mírně zvednutý, hřeben jako u kohouta, vpředu
   vzpřímený, od poloviny stranou položený, aniž zakrývá oko a brání v rozhledu
  Nepřípustné vady:  větší odchylky v typu nebo v uvedených exteriérových znacích, především ostruhy u slepic
  5. Zbarvení:  
  - koroptví:  kohout: hlava tmavě zlatově červená, krční závěs stejný, ale s černou stvolovou kresbou, která nesmí
   procházet úzkým zlatožlutým lemem; sedlový závěs tmavě zlatový s černou stvolovou kresbou; záda 
   červenozlatá; zrcadlo černé se zeleným leskem; ruční letky černé s hnědým okrajem vnějšího praporu,
   loketní letky černé s hnědým vnějším praporem a špičkami per - při složení vytváří křídlo hnědý 
   trojúhelník; prsa, holeně a ocas jsou černé
   slepice: hlava a krční závěs tmavě zlatové, v závěsu černá stvolová kresba, která nesmí procházet
   zlatožlutým úzkým okrajovým lemem, záda, ramena a kryt křídel šedohnědé se stejnoměrným černým
   pepřením a s výrazně vystupujícími světlými ostny per; prsa lososově červená, směrem k zadní partii
   přecházejí do šedé barvy; letky a rejdováky jsou černohnědé
   Nepřípustné vady: u kohouta příliš hnědé nebo slámově zbarvené závěsy, prokreslená prsa a holeně, 
   bronz nebo fialový lesk v ocase, u slepice příliš světlý krční závěs, příliš slabé, nezřetelné pepření,
   příliš světlá nebo rezavá barva, rez v krytu křídel, výrazné světlé lemy v zádech a krytech křídel, 
   chybějící osténková kresba
  - zlaté:  kohout: hlava zlatožlutá, krční závěs zlatožlutý s černou stvolovou kresbou, která nesmí procházet až 
   do světle žlutého úzkého okrajového lemu; kryt křídel a záda jsou zlatočervené, sedlový závěs sytě 
   zlatový bez stvolové kresby, na závěsech a štítech křídel je znatelný zlatový nádech; zrcadlo je černé
   se zeleným leskem; ruční letky černé, s hnědým úzkým vnějším praporem, loketní letky mají vnitřní
   prapor a špičky černé, vnější prapor hnědý - při složeném křídle se vytvoří hnědý trojúhelník; prsa jsou
   černá s lehkou hnědou kresbou v podobě lemů nebo jemného stříkání, holeně jsou černé, lemy na 
   nich se připouštějí; ostatní peří je černé
   slepice: hlava a krk zlatové barvy, černý stvolový proužek nesmí prostupovat světlejším lemem pera; 
   štíty křídel a záda mají hnědavou barvu stejného odstínu; každé pero je zřetelně jemně pepřené a má
   znatelný výrazný běložlutý osten a stejnoměrný zlatový lem - tato kresba přechází až na holeně;
   celkové zbarvení zad a křídel je barevně bohaté a kontrastní, prsa jsou lososová až hnědočervená, 
   
   ocas černý s hnědou kresbou odpovídající základní barvě
   Nepřípustné vady: u kohouta příliš hnědé nebo slámové závěsy, tmavý kryt křídel, nedostatek kresby
   na prsou a holeních, hrubě strakatá prsa, fialový nebo bronzový lesk v černé barvě, u slepice světlý
   krční závěs, široce přerušené světlé lemy závěsů, viditelně narušující celkový vzhled; rez nebo "mour",
   proužkovité pepření, velmi světlá nebo velmi tmavá základní barva, nedostatek lemování ve větším
   rozsahu, chybějící stvolová kresba
  - stříbrné:  kohout: hlava bílá, krční závěs stříbrobílý s černou stvolovou kresbou, která nesmí sahat až do špiček
   per, ostny per bělavé, záda a kryt křídel stříbřité, zrcadlo černé se zeleným leskem, tvořící široký pás
   přes křídla, ruční letky černé, s úzkým vnějším bílým lemem, loketní letky na vnějším praporu bílé,
   vnitřní prapor a špičky jsou černé; sedlový závěs stříbrobílý bez černé stvolové kresby, prsa černá s 
   lehkým bílým lemem, holeně rovněž černé s bílým lemem, ostatní peří černé, na dolní části hřbetu bíle
   lemované; ocas černý, srpy černé se zeleným leskem
   slepice: hlava stříbrošedá, krční závěs stříbrobílý s černou stvolovou kresbou, která nesmí sahat až do
   špiček per, peří s bělavými ostny; od krčního závěsu až po ocas má každé pero vykazovat světle šedý
   lem; záda a křídla stříbrošedá, prostá rezu nebo jiného zbarvení, prsa lososová, břicho a zadní partie 
   popelavě šedé, ocas černošedý; na hlavních rejdovácích má kresba přecházet až do hrotů
   Nepřípustné vady: u kohouta velmi široce prostupující černá stvolová kresba v krčním závěsu, rez, 
   žlutá záda, prsa bez kresby, u slepice velmi široká nebo široce prostupující černá stvolová kresba, rez
   nebo mour, narušující celkový vzhled, náznak žíhání, chybějící lemy per, nevyrovnaná nebo příliš tmavá
   základní barva
  - černé:  sytě černá barva se silně zeleným kovovým leskem, žlutými běháky a žlutou barvou zobáku
   Nepřípustné vady: matná základní barva, jiná barva, zvláště rez v závěsech a červeň ve špičkách 
   křídelních per kohoutů, záběl nebo šeď v ocase, silně zabělená podsada
  - černobílé:  kohout: základní barva černá se zeleným kovovým leskem, podsada černošedá; kresbu jednotlivých
   per tvoří bílá skvrna na konci pera ve tvaru písmene "V"- tato kresba má být rovnoměrně rozložena na
   prsou, krytech křídel a holeních; krční a sedlové závěsy jsou ve špičkách bílé; tři čistě bílé letky v 
   jednom křídle se připouštějí; srpy a rejdováky jsou černé s bílými hroty, ale tato žádoucí kresba je
   vzácná
   slepice: po celém těle pokud možno pravidelně bílé skvrny tvaru "V" ve špičkách per; v prvním roce je
   kresba jemnější a ne dost ostrá, jako je u jedinců starších, víceletých; tři čistě bílé letky v jednom 
   křídle se připouštějí
   Nepřípustné vady: u kohouta červené nebo žluté peří, čistě bílé rejdováky nebo srpy, více než tři
   zcela bílé letky v jednom křídle, u slepice příliš bílý krk, světlé peří v zadní partii; fialový nebo bronzový
   lesk v černém peří
  - žíhané  základní barva černá s bílým příčným pruhováním u kohoutů v poměru 1 :1, u slepic je základní barva
   o polovinu širší než světlý pruh, takže se kohout jeví světlejší než slepice; kresba má být jasná a ostře
   ohraničená; také holeně musejí být prokresleny; závěsy a srpy u kohouta jsou stejného odstínu jako
   ostatní peří, zvláště krční závěs musí být dobře prokreslen
   Nepřípustné vady: u kohouta žlutá nebo šedá barva v kresbě a hnědá v základní barvě, bílá v srpech
   a štítech křídel, rez v křídlech a na zádech, nejasná základní barva, u slepice tmavě pepřený krk, bílé
   boky v trupu, šedá nebo sazovitá kresba; u obou pohlaví u kresby podstatně širší pruhy, než jsou pruhy
   základní barvy
  - bílé:  kohout čistě bílé peří se stříbřitě lesklými závěsy; slepice: čistě bílá
   Nepřípustné vady: silně žlutý nádech v barvě peří
  - žluté:  základní barva rovnoměrně žlutá po celém těle, stejně i podsada, všechna pera mají žluté ostny;
   tmavší skvrny v ocase jsou dovoleny; ruční a loketní letky musejí být sytě žluté s tmavožlutými ostny,
   bronzový nádech v ocase kohouta je lehkou vadou
   Nepřípustné vady: nevyrovnaná barva, slámově žlutá nebo červená barva, bílá nebo černá barva v
   letkách, bílá podsada, silně načernalý ocas
  - modré:  hlava, krční a sedlový závěs, záda a ramena tmavě modré až sametově černé, ocas, velké a malé srpy
   sytě tmavě modré až sametově černé, prsa v holubí až břidlicové modři, kryt křídel rovněž v holubí
   až břidlicové modři, stejně tak holeně v holubí až břidlicové modři; lemovaná pera jsou lehkou vadou,
   pokud nejde o lem jiné barvy; rejdováky v holubí až břidlicové modři, podsada šedomodrá až světle
   modrá; bílá barva v krčním závěsu přípustná, pokud není vidět; u slepice hlava a krční závěs tmavě 
   modré až sametově černé, záda, kryt křídel a holeně v holubí až břidlicové modři, ocas probarvený v
   holubí až břidlicové modři, bez lemů, prsa v holubí až břidlicové modři (břidlicové modři se dává 
   přednost); podsada šedomodrá až světle modrá
   Nepřípustné vady: rezavé závěsy u kohouta i slepice, bílá nebo šedomodrá barva
  - červeně sedlaté:  kohout: základní barva smetanově bílá, hlava oranžově červená, krční peří zlatožluté, na koncích
   poněkud tmavší, stvolové proužky smetanové barvy nesmějí dosahovat až k okraji; záda a ramena
   tmavě krvavě červená (karmínová červeň); na zádech a k sedlu barva zesvětluje; sedlový závěs
   červenozlatožlutý, se sotva znatelným smetanově bílým stvolovým proužkem, který nesmí pronikat
   až k okraji; krovky křídel cihlově červené, uzavřené širokým smetanově bílým pruhem, ruční letky
   
   smetanově bílé, loketní letky bílé na vnitřním praporu a červenohnědé na vnějším praporu - při
   složeném křídle tvoří červenohnědý trojúhelník; prsa, břicho, holeně a ocas smetanově bílé, lehké
   černé okraje per jsou dovoleny
   slepice: hlava světle žlutá, krční závěs světle zlatožlutý se smetanově bílými stvolovými proužky, 
   které nesmějí procházet okrajem ve špičce, prsa a přední díl holení sytě lososové barvy, ostatní 
   opeření smetanově bílé, jednotlivá pera na štítech křídel se slabě načervenalým okrajem
   Nepřípustné vady: u kohouta záběly v krytu křídel, bílé hroty per v závěsech, mnoho červeně v ocase,
   červeně lemovaná pera na prsou u mladých zvířat, u slepic strakatá záda žlutohnědá nebo nahnědlá,
   příliš světlé závěsy, nečisté nebo lemované peří na prsou, silně načervenalá nebo bělavá prsa
  - rodobarvé:  kohout: základní barva na celém těle s výrazným žíháním, především v ocase, na prsou a holeních,
   krční závěs, záda, kryt křídel a sedlový závěs černobíle a žlutobíle žíhané, v krytu křídel převládá tmavě
   šedá nad žlutou a červenou až světle šedou; ruční letky jsou žíhané
   slepice: na koroptví základní barvě břidlicově modré žíhání, rez na štítech křídel se připouští, prsa
   lososové barvy až rezavě červená, ruční letky hnědé s černým pepřením, krk zlatový s lehkým žíháním;
   tmavším slepicím se dává přednost; u jednodenních kuřat je možno rozeznat pohlaví: kohoutci jsou
   světlí, slepičky tmavé
   Nepřípustné vady: příliš světlé žíhání, prorážející žluté žíhání na prsou, rez, chybějící zlatá barva v
   krčním závěsu, málo červenozlaté barvy na zádech a ramenou, bílá barva v lekách a srpech; u slepic
   příliš světlá bělavá barva na prsou, příliš výrazné žíhání na krku a zádech, černý týl a málo zlaté barvy
   v krčním závěsu
  - bílé kolumbijské:  kohout i slepice jsou zbarveni shodně, hlava bílá, krční závěs stříbřitě bílý s černými stvolovými 
   proužky, které nesmějí prostupovat až do špičky pera, okrajový lem je stříbřitý; peří na zádech a pod
   krčním závěsem černě tečkované, tečkování nemá prorážet na povrch; ocas u kohouta je černý se
   zeleným leskem, kryt ocasu a malé srpy mají bílý lem, ruční a loketní letky s vnitřním praporem 
   černým a vnějším bílým, takže se složené křídlo jeví jako bílé; ostatní opeření čistě stříbřitě bílé,
   podsada šedomodrá
   Nepřípustné vady: prostupující stvolová kresba v závěsech, výrazný dvojitý lem, nahnědlý nádech,
   zcela bílé letky, mnoho bílé barvy v srpech, u slepice nevýrazná kresba, žlutavý nádech, celá černá
   pera v letkách a v zádech
  - trojbarevné:  kohout: po celém těle kaštanově hnědý bez pepření, každé pero má na konci kulatou černou tečku
   a v ní malou bílou skvrnu (perlu); krční a sedlový závěs tmavě zlatové nebo červené, s černými 
   stvolovými proužky a bílými perlami, ramena a záda červenohnědá, poněkud tmavší, než je základní
   barva, letky s černým vnitřním praporem a zlatohnědým vnějším praporem, takže se při složeném 
   křídle objeví zrcadlo v základní barvě; tři čistě bílé letky v jednom křídle se připouštějí; ocasní pera
   pokud možno černá s bílými perlami na koncích
   slepice: ve stejné barvě jako kohout, jen v poněkud světlejším tónu; barva je rozložena po celém těle
   rovnoměrně, ani štíty křídel a záda nejsou tmavší; tři čistě bílé letky v jednom křídle se připouštějí
   Nepřípustné vady: zcela bílá hlava, silné pepření, více než tři čistě bílé letky v jednom křídle, bílá
   pera v ocase, bílá barva v základní pertii u obou pohlaví, chybějící hněď na prsou kohouta, černá prsa
   u slepic
  - modrozlaté:  kohout: hlava zlatová, krční závěs zlatý až červenozlatý s modrým stvolovým proužkem, záda a
   ramena kaštanově hnědá, sedlový závěs v sytě zlaté barvě s modrou stvolovou kresbou, prsa, břicho
   a holeně mají peří zlatočervené s úzkým modrým lemem, letky jsou s modrým vnitřním praporem a
   zlatočerveným vnějším praporem, kryt křídel modře lemovaný, tvořící příčné pruhy, ocas leskle
   modrofialový
   slepice: hlava zlatová, krční závěs zlatový s modrou stvolovou kresbou, prsa, holeně, křídla a záda
   mají peří úzce modře lemované se zlatočerveným středem; podsada a břicho jsou modrošedé, kryt
   křídel má zlatočervené středové pole a úzký modrý lem po okraji, rejdováky jsou modré
   Nepřípustné vady: nevýrazné lemy na prsou, bílá podsada
  - bílozlaté:   kohout: hlava zlatová, krční závěs zlatový s bílými stvolovými proužky, záda a ramena zlatočervená,
   sedlový závěs zlatový s bílou stvolovou kresbou, prsa a holeně mají peří se zlatě červeným středem a
   zářivě bílým okrajem, břicho a podsada jsou bílé, kryt křídel musí mít peří bíle lemované, ocas je bílý
   slepice: hlava zlatová, krční závěs zlatový s bílou stvolovou kresbou, prsa, holeně, křídla a záda mají
   peří zlatově červené s bílým lemování a bílými stvoly, břicho a podsada jsou bílé, ocas a krycí peří
   ocasu zlatočervené s bílým lemem rejdováky jsou bílé
   Nepřípustné vady: chybějící lemy, modravý nebo bělavý krční závěs, modrá nebo černá pera v ocase
   a v letkách, celkový modravý nádech lemování
  - zlatohřbeté:  kohout: hlava a krční závěs slámově až mosazně žluté s černou stvolovou kresbou, která nemá 
   přecházet až do špiček per; hřbet kaštanově hnědý, lesklý, záda zlatočervená až zlatooranžová,
   zrcadlo modré se zeleným leskem, ruční letky černé s vnějším praporem bíložlutým, loketní letky
   mají černé špičky a při složeném křídle vytvářejí běložlutý trojúhelník orámovaný černou barvou ( tím
   je zrcadlo podobné zrcadlu u kachen, a proto název "kachní slepice"; sedlový závěs oranžově žlutý s
   nevýraznou, sotva postihnutelnou černou stvolovou kresbou, prsa, břicho, holeně a ocas sytě černé se
   
   zeleným leskem
   slepice: hlava šedá se žlutým nádechem, krční závěs slámově až bronzově žlutý s černou stvolovou
   kresbou, která nemá přecházet až do špiček per, každé pero má voskově žlutý osten; hřbet, záda a
   křídla šedohnědé se slámově žlutým nádechem, jemným pepřením a voskově žlutým ostnem, lehký
   voskově žlutý lem se připouští; zvířatům s menším lemováním se dává přednost; prsa jsou lososová,
   břicho a zadní partie popelavě šedé se žlutým nádechem, ocas je černý, v krytu ocasu má být
   pepření po celé ploše, rejdováky pokud možno se zeleným leskem
   Nepřípustné vady: prostupující kresba v závěsech, světlá základní barva, nevýrazná kresba prsou a
   holení, peří bez zeleného lesku, u slepic mnoho rezu, nedostatečné pepření
  - červené:  kohout: základní barvou je po celém těle rovnoměrně sytá červeň, poněkud světlejší než u rodajlendek,
   podsada je červená, v ocase je dovoleno trochu černě, ale s nepříliš zeleným leskem
   slepice: pokud možno po celém těle rovnoměrně sytá lesklá červeň, světlejší než u rodajlendek, v 
   ocase a letkách se připouští trochu černé barvy
   Nepřípustné vady: příliš světlá základní barva, tmavá podsada
  - modrobílé:  kohout: základní barva je modrošedá, podsada světle modrá, prsa a holeně z jedné třetiny bílé a ze
   dvou třetin modré, krční a sedlový závěs sytě tmavě modré s bílými špičkami, srpy a rejdováky modré,
   pokud možno s bílými špičkami
   slepice: peří je z jedné třetiny bílé a ze dvou třetin modré, po celém těle pokud možno rovnoměrně
   rozložené, jen krční závěs může být tmavší; také rejdováky se požadují tmavší
   Nepřípustné vady: černá nebo šedá základní barva, nevýrazná kresba, chybějící bílé špičky v 
   závěsech, odchylná barva podsady
  - modře koroptví:  kohout: prsa, břicho, holeně a ocas modré, krční a sedlový závěs zlatové s modrou stvolovou 
   kresbou, ramena a hřbet červenozlaté, ruční letky s hnědým vnějším praporem tvoří při složeném
   křídle hnědý trojúhelník; kresba odpovídá kresbě koroptví, jen místo černé barvy je zde barva modrá;
   kryt křídel je modrý s jemným zlatovým pepřením, pokud možno bez rezu, krční závěs s modrou 
   stvolovou kresbou
   slepice: hlava a krční závěs tmavě zlatové, v závěsu modrá stvolová kresba, záda, ramena a kryt 
   křídel šedohnědé se stejnoměrným modrým pepřením a s výrazně vystupujícími světlými ostny per,
   prsa lososově červená, směrem dozadu přecházejí do šedé barvy, letky a rejdováky modrohnědé
   Nepřípustné vady: modrozlatá kresba na prsou, břiše a holeních
  - modře zlatohřbeté:  kohout: základní barva je světle stříbřitě modrá, hlava, krční i sedlový závěs jsou slámově žluté, krční
   závěs s lehkou stvolovou kresbou, hřbet slámově žlutý, letky, rejdováky a srpy stříbřitě modré bez
   bělavého nádechu, na prsou je žádoucí slabé lemování
   slepice: po celém těle je základní barva světle stříbřitě modrá s jemným modrým pepřením a slámově
   žlutou kresbou, krční závěs slámově žlutý s modrou stvolovou kresbou, prsa světle lososová, na krytu
   křídel je žádoucí lehký lososový nádech
   Nepřípustné vady: silně lemovaná prsa, prostupující stvolová kresba v závěsech, silně rezavý nádech
   
   
   
   
            Vlašky s růžicovým hřebenem
   
   
 Při posuzování platí standart vlašek s jednoduchým hřebenem, rozdíl je jen v utváření hřebene. Růžicový hřeben je pevně 
 nasazený, jemně perlovaný, vpředu přiměřený šířce hlava, dozadu se zužuje, Trn je středně dlouhý, sleduje linii týlu, ale
 nepřiléhá k němu.  
 Nepřípustné vady: hrubý hřeben, zasunutý nebo zvednutý trn
   
                 Zdrobnělé vlašky - z V
   
 Původ:  Německo
 Charakteristika:  čilá, přítulná, lehčí slepice se snáškou 130 vajec s bílou skořápkou, nejmenší hmotnost násadových
   vajec je 35 g.
 Hmotnost kg:  do 1 roku: kohout 0,9 - 1,1;    min. 0,7;    max. 1,3;          slepice 0,7 - 0,9;    min. 0,5;    max. 1,1
   nad 1 rok: kohout 1,0 - 1,3;    min. 0,8;    max. 1,5;          slepice 0,8 - 1,1;    min. 0,6;    max. 1,3
 Kroužek:  kohout č. 13, slepice č. 11