VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

08.02.2012 17:21

P   O   Z   V  Á   N   K A

na výroční  členskou schůzi ZO ČSCH ŽIREČ, která se bude konat v sobotu  24. března 2012 od 18.00 hodin v restauraci u LUBINU  ve Dvoře Králové n/L. – ul. 28. října 823

PROGRAM : 

       1.      Zahájení

  1. Volba návrhové komise
  1.     Zpráva o činnosti
  2.     Zpráva pokladní
  3.     Zpráva revizní komise
  4.     Diskuse – zdravice hostů

7.     Volba  delegátů na okresní konferenci

8.      Návrh usnesení

                                      9.      Závěr

Po oficiální části schůze bude podávána večeře – výběr ze 2 jídel-kombinace příloh, k tanci a poslechu nám zahraje pan Hobl. V průběhu večera bude losování.

Žádáme členy o případné darování drobných cen do losování. Ceny lze předat před schůzi.

Před schůzí a po jejím hlavním programu bude Slávka Baierová vybírat členské příspěvky na rok 2012. Členský příspěvek na rok 2012 je stanoven ÚV ČSCH na 250,- Kč.  Pokud se nebudete moci členské schůze zúčastnit, žádáme o vyrovnání členských příspěvků u př. Baierové  n e j p o z d ě j i      do  31. března 2012 !!!

 

Očekáváme hojnou účast členů.

Manželky resp. manželé jsou vítáni.

 

Jiří   B A I E R        

předseda ZO ČSCH                                                    

Zdeněk F R A N C

jednatel ZO ČSCH   

   

V úterý 3. dubna uskutečníme zájezd do divadla v Pardubicích na představení Strašnického divadla v Praze  na divadelní hru P.R.S.A. – bláznivá komedie o zbloudilé zásilce er. zboží.  Začátek představení v 19.00 hodin. Odjezd autobusu ze Dvora Králové n/L. od malé pošty v 15.30 hodin. Cena zájezdu pro člena ZO a jednoho rod. příslušníka  po 150,- Kč. Přihlásit se a předat peníze můžete př. Baierovi nebo Francovi již před VČS!!!