Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže,

23.03.2012 08:43

Zápis

z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže,

jež se konala dne 17. března 2012 v Praze

 

 

Účastníci jednání:

OO ČSCH Benešov (Ladislav Heřman), Beroun (Jaroslav Peták), Brno (Rostislav Valeš), Břeclav (Václav Rohrer ml.), České Budějovice (Jiří Ambrož), Frýdek-Místek (Karel Volný), Havlíčkův Brod (Jan Křivský), Hodonín (Petr Suchánek), Hradec Králové (Jaroslav Kalaš), Cheb (Zbyněk Muška), Chomutov (Josef Ješetický), Jeseník (Jaroslav Machala), Jihlava (Vojtěch Pelán), Jindřichův Hradec (Vladimír Kopřiva), Kladno (Ing. Jaroslav Boukal), Kolín (Pavel Hrubeš), Liberec (František Strnad), Louny (Václav Stehlík), Mělník (Josef Škoda), Náchod (Josef Beran), Nymburk (Miloslav Kubát), Olomouc (Zdeněk Šuba), Ostrava (Josef Linet), Pardubice (Josef Blažek), Pelhřimov (Marie Špátová), Písek (František Štochl), Plzeň obl. (Ladislav Štolba), Praha-východ (Zbyněk Nenutil), Přerov (Antonín Dočekal), Rakovník (Josef Větrovec), Svitavy (Richard Kořízek), Tábor (Jana Benešová), Trutnov (Jan Moravec), Uherské Hradiště (Ing. Martin Zábrana), Ústí nad Labem (Ing. Miloslav Pirkl), Vyškov (Jaroslav Zehnal), Znojmo (Alena Polášková), Žďár nad Sázavou (Jiří Štourač).

Klub chovatelů araukan (Josef Linet), barneveldek (Petr Tržil), bojových plemen (Božena Macíčková), českých hus (Jaroslav Kalaš), českých slepic (Emanuel Matějka), krůt a perliček (František Strnad), leghornek (Josef Blažek), maransek (Antonín Hejda), plymutek (Jaroslav Balcar), rodajlendek (Ing. Vilém Zmelty), sasexek (Libor Možíš), sebritek (Ivan Zábrana), šumavanek (Miroslav Harčarík), velsumek (Vojtěch Pelán), vodní drůbeže (Josef Škoda), vyandotek (Pavel Hrubeš).

ÚOK CHD, RK, předseda sboru posuzovatelů – Jaroslav Bayer, Ing. František Šonka, Ladislav Štolba, Josef Vilhelm, Václav Brdička, Miloslav Hertl, Ivan Pavel.

Hosté – Jiří Holaň, člen ÚOK OH a předseda výboru sboru posuzovatelů OH, Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH.

 

Ad 1)  Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu

     Jednání zahájil Ing. František Šonka, předseda Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže (ÚOK CHD). Přivítal přítomné a omluvil pozvané hosty Jiřího Krále, předsedu ÚV ČSCH, a Petra Sirotka, předsedu ÚOK CHK. Slova se ujal Josef Vilhelm, pověřený řízením konference, který seznámil přítomné s průběhem jednání. Ladislav Štolba informoval o počtech delegátů přítomných za OO ČSCH – 38 (z celkového počtu 75, to je 50,66%) a za kluby – 16 (z celkového počtu 20, to je 80%). Bylo konstatováno, že konference je usnášeníschopná. Delegáti zvolili společnou mandátovou a návrhovou komisi. Jejími členy se stali:  Ladislav Štolba (navržený za ÚOK CHD), Pavel Hrubeš a Jaroslav Bayer. Poté delegáti schválili program jednání.

Program

 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé konference
 3. Zpráva o činnosti ÚOK CHD
 4. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů drůbeže
 5. Zpráva revizní komise odbornosti  
 6. Informace stálého delegáta ČSCH v EE, příprava EV 2012, spolupráce s chovateli ze zahraničí
 7. Volba delegáta na Valnou hromadu ČSCH
 8. Diskuse 
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

Ad 2)  Kontrola usnesení z minulé konference

     Informaci o plnění usnesení přednesl Josef Vilhelm. Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, konaná dne 2. dubna 2011, ukládá:

 1. ÚOK CHD zajistit na příští Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže dataprojektor. (Zajištěn.)
 2. ÚOK CHD prověřit možnost zajištění menších značek pro mladou drůbež. (Velké křídelní značky je možné odkoupit od firmy Dominant CZ. Ohledně menších značek byly kontaktovány bývalé drůbežářské podniky v Přemyslovicích, Praze-Xaverově a Chrustenicích, zdali nemají zbylé značky k dispozici. Malšická firma tento sortiment již nevyrábí a o výrobě neuvažuje. Drobní výrobci zabývající se kovovýrobou chtějí buď vstupní částku na rozjezd výroby, nebo garanci odběru několika desítek tisíc značek ročně.)
 3. ÚOK CHD jednat se SZeŠ a SOU v Horšovském Týně o možnostech testování drůbeže. (Jednání proběhlo – testování v rozsahu, v jakém probíhalo v testovací stanici v Opavě, není možné. V Horšovském Týně bude možné umístit kontrolní /záložn/ hejno zdrobnělých českých slepic.)
 4. ÚOK CHD jednat se zooparky o možné propagaci drůbeže různých plemen. (Již několik let se spolupracuje se Zooparkem Vyškov, oslovena byla ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou a ZOO Chomutov. Nabízí se možnost umístit vzorky plemen drůbeže do těchto zoologických zahrad a zooparků.)
 5. ÚOK CHD jednat s výrobcem nánožních kroužků o distribuci kroužků na drůbež nejpozději do 10. února. (Projednáno, datum dodání základních objednávek byl dodržen.)
 6. Ing. Richardu Konrádovi projednat na nejbližším jednání ÚV ČSCH sankční doložku k hospodářské smlouvě s výrobcem nánožních kroužků na drůbež. (Byla sepsána nová hospodářská smlouva s výrobcem nánožních kroužků na drůbež a holuby, byly změněny termíny a ošetřeno neplnění smlouvy.)
 7. ÚOK CHD soustředit fotografie drůbeže dodané chovateli a chovatelskými kluby. Budou použity na vytvoření databáze fotografií v EE a ČSCH. (Od chovatelů a klubů nedorazila žádná fotografie.)
 8. ÚOK CHD zveřejnit v časopise Chovatel usnesení z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže a na webových stránkách ČSCH celý zápis z této konference. (Splněno.)
 9. Tajemnici odbornosti zveřejňovat v časopise Chovatel a na webu ČSCH průběžné informace o uznaných kontrolovaných chovech drůbeže. (Splněno.)
 10. Tajemnici odbornosti urychleně zpracovat data v Plemenné knize drůbeže a zveřejnit je v Chovateli č. 6/2011 a na webu ČSCH. (Splněno.)
 11. ÚOK CHD řešit plemenitbu českých slepic zlatých kropenatých. (Tento trvalý úkol se stále řeší. U Pavla Hrubeše byly soustředěny zdrobnělé české slepice z různých chovů. V Horšovském Týně bude umístěno záložní hejno zdrobnělých českých slepic. Dva noví chovatelé českých slepic požádali o zařazení mezi genetické zdroje.)

 

Ad 3Zpráva o činnosti ÚOK CHD

     Zprávu přednesl Ing. František Šonka, předseda ÚOK CHD, referoval o následujícím:

 • V září 2011 se v Hradci Králové a Třebechovicích pod Orebem konalo mezinárodní školení posuzovatelů drůbeže a posuzovatelů holubů. Akce byla spojena s celostátní výstavou mladé drůbeže. Vyslovil poděkování královéhradeckým chovatelům zastoupeným Miloslavem Hertlem a Peteru Žuffovi, stálému delegátovi ČSCH v Evropském chovatelském svazu. 
 • ÚOK CHD jednala o tom, aby do budoucna celostátní výstava mladé drůbeže a celostátní výstava mladých králíků byly pořádány vždy společně.
 • Projednává se varianta přidat standardy českých národních plemen k Evropskému vzorníku plemen drůbeže. Připravuje se vydání publikace o národních plemenech drůbeže. Jsou dopracovávány nové standardy, které budou přílohou ke Vzorníku plemen drůbeže.
 • Znovu bylo jednáno s výrobcem nánožních kroužků na drůbež o včasnějším dodání zásilek, o zpevnění kroužku, barvě a o výraznějším popisu.
 • ÚOK CHD jasně vystoupila proti rozhodnutí, že kluby nesmějí objednávat nánožní kroužky na drůbež. ÚOK CHD se ohradila proti tomu, aby závažná rozhodnutí byla Sekretariátem ÚV ČSCH předkládána na jednání ÚV ČSCH, aniž by byla projednána s jednotlivými odbornostmi.
 • Stále se řeší situace v populaci českých slepic. Problémem je málo početná základna a vysoká příbuznost. Pavel Hrubeš zřídil kontrolní testovací stanici pro zdrobnělé české slepice. Pořídil statistické vyhodnocení výskytu českých slepic (a všech dalších plemen) v ČR. Rozbor byl proveden dle hlášení posuzovatelů o výskytu plemen a barevných rázů na výstavách ČSCH.
 • Majitelům genetických zdrojů českých hus a českých slepic byl roce 2011 poskytnut celkový příspěvek 153.000,- Kč. Majitelům uznaných šlechtitelských a plemenných chovů drůbeže byla zaslána celková částka 64.1000,- Kč.
 • V SZeŠ a SOU Horšovský Týn bylo jednáno ohledně testování drůbeže. Bylo domluveno, že v Horšovském Týně bude umístěno kontrolní hejno zdrobnělých českých slepic.
 • ÚOK bude pokračovat cestou rozvíjení spolupráce s chovateli z východní Evropy, nabízí se možnost prodat do těchto míst chovná zvířata.
 • Peter Žuffa vzorně reprezentuje naši odbornost v Evropském chovatelském svazu. Zasadil se o respekt vůči českým drůbežářům, dokáže se prosadit a projednat řadu věcí. Pro Ivana Pavla a Ladislava Štolbu projednal udělení medailí za zásluhy od Evropského chovatelského svazu, držitelem této medaile byl dosud pouze Ing. František Tuláček.

 

Ad 4)  Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů drůbeže

     Se zprávou vystoupil Ivan Pavel, předseda výboru sboru posuzovatelů drůbeže.

 • Informoval o čtyřech nových posuzovatelích drůbeže, v současnosti sbor posuzovatelů čítá 60 členů. Při přípravě adeptů se mění způsob výuky přes internet; do výuky adeptů bude od letošního roku znovu zařazeno každoroční samostatné školení, což se v minulosti velmi osvědčilo.
 • Pozitivně promluvil o loňském mezinárodním školení posuzovatelů drůbeže a holubů, které se konalo v Hradci Králové a v Třebechovicích pod Orebem.
 • Referoval o zpracování nových standardů a o školeních posuzovatelů konaných společně se zahraničními účastníky z Polska a Slovenska.
 • Kriticky hovořil o přístupu některých organizátorů výstav, kteří objednávají nedostatečný počet posuzovatelů a neváží drůbež před zahájením posuzování.

 

Ad 5)  Zpráva revizní komise odbornosti

     Zprávu přednesl Miloslav Hertl, předseda revizní komise. Revize hospodaření za rok 2011 doposud neproběhla, jelikož nebyla ukončena účetní uzávěrka loňského roku. Byla provedena zatím jen revize činnosti.

 • Průběžně během roku 2011 byly prováděny kontroly účtování posudečného a dodržování určeného počtu normokusů stanoveného pro jednoho posuzovatele. Celkem bylo prověřeno třicet posuzovatelů drůbeže. Kontrolu prováděl Miloslav Hertl, předseda RK, a Jiří Andrš, člen RK. Závěr kontroly: na větších výstavách se nerovnoměrně rozdělují zvířata k posouzení, někteří posuzovatelé nenaplní ani normu, jiní ji výrazně překročí, posuzují i dvě normy, výjimečně i tři normy. Mnohdy je to zapříčiněno organizátory výstav, kteří si objednávají nedostatečný počet posuzovatelů, a potom „přetížené“ posuzovatele kritizují za kvapně vykonávanou práci a její nedostatečnou kvalitu. Značné rozdíly mezi posuzovateli jsou v přepočtu soutěžních bodů a ve vyúčtování tohoto přepočtu. RK doporučuje, aby výbor sboru posuzovatelů drůbeže znovu připomněl posuzovatelům a zároveň organizátorům výstav posuzovat pouze limitem stanovené normokusy.
 • RK v roce 2011 opakovaně provedla kontrolu kvality nánožních kroužků na drůbež. Kvalita kroužků je stále stejná. RK doporučuje ÚOK CHD znovu vstoupit v jednání s výrobcem nánožních kroužků. V pořádku byl termín dodání základních objednávek, a to do 10. února tohoto roku.
 • RK nesouhlasí s tím, že na jednání Ústředního výboru ČSCH jsou předkládány závažné záležitosti, které nejsou projednány s odborností. Zákaz objednávání kroužků pro kluby nebyl předem projednán a RK s tímto krokem přijatým ÚV ČSCH zásadně nesouhlasí. Doporučuje proto Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, aby přijala rozhodnutí prosadit objednávání kroužků i pro kluby, které mají v pořádku evidenci svých členů a evidenci vydávání nánožních kroužků.
 • Předseda RK se zúčastnil všech zasedání ÚOK CHD a svým hlasem poradním vstupoval do jednání a vznášel připomínky, zejména k přípravě rozpočtu ÚOK CHD na rok 2012.
 • RK doporučuje dodržovat nejen písemné, ale i ústní domluvy týkající se činnosti. Ohledně mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a celostátní výstavy mladé drůbeže v Hradci Králové a Třebechovicích pod Orebem ÚOK CHD neavizovala noclehy pro některé posuzovatele, kteří nakonec ubytování využili, což zvýšilo náklady na pořádání akce.
 • RK doporučuje, aby výstavy s názvem celostátní a mezinárodní, na nichž se organizačně podílí i Sekretariát ÚV ČSCH, byly zúčtovány pro všechny organizátory stejně.
 • RK doporučuje ještě ve větší míře řešit nelehkou situaci v populaci českých slepic a zdrobnělých českých slepic.
 • RK doporučuje, aby Klub chovatelů českých slepic, Klub chovatelů šumavanek, Klub chovatelů českých hus a Klub chovatelů krůt a perliček zajistily (třeba i společnou) ukázkovou expozici našich národních plemen na letošní Evropské výstavě v Lipsku.
 • RK je zneklidněna opakovanou malou účastí delegátů OO ČSCH na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, kterou je ohrožena usnášeníschopnost jednání.
 • RK doporučuje ÚV ČSCH aktualizovat Směrnice pro posuzovatele ČSCH, Výstavní řád ČSCH, vytvořit pravidla pro hospodaření se vzdělávacím fondem posuzovatelů atd. a sjednocení pravidel (například organizačních řádů) pro všechny odbornosti ČSCH.

 

Ad 6)  Informace stálého delegáta ČSCH v EE, příprava EV 2012, spolupráce  

              s chovateli ze zahraničí

     Zprávu připravil Peter Žuffa, člen ZO ČSCH Kunovice, stálý delegát ČSCH v Evropském chovatelském svazu (EE) a člen standardové komise EE. Zprávu v zastoupeni přednesl Jaroslav Bayer (Peter Žuffa byl v době konání konference v zahraničí na zasedání standarové komise EE).

 • Byly podány informace o zasedání standardové komise EE v německém Pohlheimu a generálním zasedání EE v Maďarsku.
 • Vyzdviženo bylo konání mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a posuzovatelů holubů v Hradci Králové a Třebechovicích pod Orebem, byl zdůrazněn kladný ohlas zahraničních účastníků. Zrekapitulován byl program školení a probíraná plemena.
 • Připomenuto bylo ocenění EE pro Ivana Pavla a Ladislava Štolbu.

     Dále byli přítomní vyzváni k obeslání letošní Evropské výstavy drobného zvířectva v Lipsku, ČSCH bude zajišťovat hromadný svoz zvířat. Delegáti Valné hromady ČSCH neschválili pro české vystavovatele na EV finanční příspěvek. Byla podána informace o rozvíjející se spolupráci s chovateli z východní Evropy, je navázán kontakt s polskými, slovenskými a nově i s rumunskými chovateli drůbeže.

 

Ad 7)  Volba delegáta na Valnou hromadu ČSCH

     Jako delegát na Valnou hromadu ČSCH, která se bude konat dne 3. listopadu 2012 v Praze, byl zvolen Ivan Pavel, předseda výboru sboru posuzovatelů drůbeže.

 

Ad 8)  Diskuse

Jiří Holaň – pozdravil účastníky jednání jménem ÚOK CHOH. Uvedl, že odbornosti chovatelů drůbeže, holubů a králíků začaly spolupracovat a vyjádřil přesvědčení, že se v nastolené spolupráci bude i nadále pokračovat. Poděkoval Miloslavu Hertlovi za uspořádání mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a posuzovatelů holubů. Zdůraznil, že akce byla v zahraničí kladně hodnocena.

Ladislav Štolba – informoval o čtyřech nových posuzovatelích drůbeže, současných patnácti adeptech a připravovaných specializačních zkouškách pro posuzovatele. Pohovořil o tom, že Výstaviště Lysá nad Labem (VLL) udělilo v loňském roce tituly „Šampión ČR“ na plemena, u nichž bylo vystaveno minimálně dvacet zvířat. Dle Vzorníku plemen drůbeže je udělován titul „Šampión“ na zvíře oceněné 98 a více body. VLL bude jednáno o udělování titulů v souladu se Vzorníkem plemen drůbeže.

Miloslav Hertl – upozornil na to, že pořadatelům dřívějších celostátních výstav - ZO ČSCH Uherčice a VLL – byly zpětně prominuty poplatky za zapůjčení klecí. Dále konstatoval, že Sekretariát ÚV ČSCH vystavil pořadatelům mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a posuzovatelů holubů a pořadatelům CVMD fakturu i na úhradu klecí pro drůbež a holuby. Žádá proto vrácení uhrazených peněz z důvodu jednotného přístupu ke všem pořadatelům celostátních výstav a předal písemný požadavek generálnímu sekretáři ČSCH.

Vladimír Kopřiva – referoval o jednání ÚV ČSCH, kde bylo řešeno zapůjčování klecí zdarma pro pořadatele celostátních výstav. Informoval, že poplatky byly odpuštěny zpětně za dva roky. Dvě celostátní výstavy drobného zvířectva a jednu CVMD (a současně CVMK) pořádala soukromá firma VLL. Se souhlasem ÚV ČSCH byly tak do soukromé firmy vyvedeny značné finanční prostředky. Sekretariát ÚV ČSCH navíc účtuje pořadatelům pouze přímé (materiální) náklady na zpracování katalogu. Dále konstatoval, že jednání ÚV ČSCH jsou nekonstruktivní.

Josef Vilhelm – upřesnil, že věc prominutí úhrady faktur není dosud dořešena. Funkcionáři ÚV ČSCH, kteří s VLL o tomto jednali, se mají do 31. března 2012 k dané problematice vyjádřit. O prominutí faktur se dosud nehlasovalo, v jednání je také nevybavení plánovaných zápočtů mezi ČSCH a VLL.

Eliška Stejskalová – připomněla, že CV, které pořádal ČSCH ve své režii, byly v dřívějších letech vždy prodělečné.

Josef Blažek – poděkoval Pavlu Hrubešovi za zpracování statistiky k posuzování drůbeže na výstavách ČSCH. Vyzval k obeslání letošní CVMD a EV.

Karel Volný – zmínil se o numerické chybě na dodacím listu nánožních kroužků pro drůbež. Upozornil, že další zvyšování ceny členské známky bude znamenat odchod mnoha chovatelů.

Eliška Stejskalová – omluvila se za chybu v podkladech dodaných výrobci nánožních kroužků.

Josef Ješetický – vyjádřil nesouhlas se zvyšování ceny členské známky, upozornil na nedostatečně připravené jednání Valné hromady ČSCH a na nerozumný krok navázat spolupráci s firmou Labská investiční, a .s. (LI).

Martin Kabát, DiS. – připomněl, že z každé členské známky za 250 Kč jde do centrálního rozpočtu pouze polovina. Pohovořil o příjmových a nákladových položkách rozpočtu ČSCH. Provádějí se kroky vedoucí k úsporám energií. Uvedl, že zavedená úsporná opatření by měla v rozpočtu ČSCH na rok 2012 přinést významný zisk. Náš právní zástupce posuzuje spolupráci s LI a kroky této společnosti.

Ivan Pavel - uvedl, že omezování finančních prostředků na odbornou činnosti je v rozporu se Stanovami ČSCH, protože odbornost není schopna plnit § 2 „Poslání“. Šetření nelze provádět na úkor omezení nebo neprovádění odborné činnosti. Drůbež patří mezi hospodářská zvířata a ČSCH je proto povinen respektovat Plemenářský zákon. Konstatoval, že Sekretariát ÚV ČSCH se pasoval na důležitý úřad zabývající se sám sebou. Upozornil, že přerozdělování finančních prostředků je nutné omezit. Zrekapituloval příjmy odbornosti: podíl z prodeje kroužků, vzdělávací fond posuzovatelů, příspěvky do fondu adeptů, poplatek za uznávací řízení, platby za vystavení rodokmenů, poplatek za drůbež vystavenou na CVMD, dotace na vedení Plemenné knihy drůbeže, dotace pro genetické zdroje drůbeže a část celkové dotace na činnost ČSCH. Dále upozornil, že fungující kluby provádějící plemenářskou práci musí mít možnost objednat nánožní kroužky. ČSCH je pověřen státem, aby zajistil plemenářskou evidenci a kluby provádějí plemenářskou práci.

Ing. František Šonka – referoval o svojí účasti na posledním jednání ÚV ČSCH. Uvedl, že zákaz objednávání kroužků pro kluby byl schválen na základě požadavku Sekretariátu ÚV ČSCH.

Jaroslav Bayer – pohovořil o CVMD a CVMK v Hodoníně, termín konání je 7. až 9. září 2012. Pořadatelé nebudou platit poplatky za krmítka a klece, aby nemuseli vystavovatelům účtovat vysoké výstavní poplatky. Pořadatelé také připravují svoz zvířat. Prominutí poplatků nebylo sjednáno za účelem zisku pro pořadatele, ale kvůli přijatelným finančním podmínkám pro vystavovatele.

Pavel Hrubeš – podle soupisových archů posuzovatelů drůbeže, které statisticky vyhodnotil, je patrné, že některá hospodářská plemena drůbeže se již nevystavují. V loňském roce bylo vystaveno a posouzeno 36.000 kusů drůbeže. Uvedl, že zákaz objednávání kroužků pro kluby paralyzuje provádění plemenářské práce.

Ing. Vilém Zmelty – pohovořil o potřebě kuřecích (rodokmenných) značek pro drůbež.

Ivan Zábrana – podpořil Ivana Pavla a Pavla Hrubeše ohledně obnovení objednávání kroužků přes kluby chovatelů drůbeže. Malá účast delegátů OO ČSCH (a velká účast delegátů klubů) na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže jasně ukazuje na to, kdo má o plemenářskou práci zájem. Uvedl, že případné nevykonávání plemenářské práce si ČSCH nemůže dovolit. ČSCH byl pověřen vedením Plemenné knihy drůbeže, z čehož plynou závazky.

Ladislav Štolba – navrhl, aby drůbež mladých chovatelů měla odlišnou barvu kroužků.

Jaroslav Balcar – vznesl dotaz, jestli v rámci celostátní výstavy drobného zvířectva proběhne uznávací řízení kontrolovaných chovů.

Josef Vilhelm – potvrdil, že uznávací řízení se letos uskuteční. Navrhl, aby bylo dodržováno hájení termínů celostátních výstav, o tomto kroku bylo již jednáno na posledním zasedání ÚOK CHD.

 

Ad 9)  Usnesení

      Následovalo schválení usnesení, navrhované body byly doplňovány a upravovány.

Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže,

konaná  dne 17. března 2012 v Praze,

Schvaluje:

 1. Program Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže.
 2. Volbu společné mandátové a návrhové komise ve složení: Ladislav Štolba, Pavel Hrubeš, Jaroslav Bayer.
 3. Jako delegáta na Valnou hromadu ČSCH, konanou dne 3. listopadu 2012 v Praze, Ivana Pavla, předsedu výboru sboru posuzovatelů drůbeže.

Bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti ÚOK CHD přednesenou Ing. Františkem Šonkou.
 2. Kontrolu ukládací části usnesení minulé Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže přednesenou Josefem Vilhelmem.
 3. Zprávu předsedy výboru sboru posuzovatelů Ivana Pavla o činnosti sboru posuzovatelů drůbeže.
 4. Revizní zprávu o revizi činnosti v roce 2011 přednesenou předsedou revizní komise Miloslavem Hertlem.
 5. Zprávu Petera Žuffy, stálého delegáta ČSCH v EE a člena standardové komise drůbeže v EE, přednesenou Jaroslavem Bayerem.
 6. Jednotlivé diskusní příspěvky.

Ukládá:

 1. ÚOK CHD prosadit objednávání kroužků také přes kluby chovatelů drůbeže, které mají v pořádku evidenci svých členů a evidenci nánožních kroužků.
 2. ÚOK CHD připravit novou „Směrnici pro uznávací řízení kontrolovaných chovů drůbeže“, ve které bude zohledněna zhoršená ekonomická situace chovatelů.
 3. ÚOK CHD a výboru sboru posuzovatelů termíny konání celostátních výstav považovat za hájené. Není možné tolerovat organizování klubových, okresních, oblastních a krajských výstav v termínu konání celostátních výstav.
 4. Pořadatelům výstav dodržování směrnice ze Vzorníku plemen drůbeže, která nařizuje pořadatelům  výstav  vážit drůbež před posuzováním.
 5. Pořadatelům výstav zajistit na každou výstavu dostatečné množství posuzovatelů drůbeže (dle normy normokusů).
 6. Doporučuje Klubu chovatelů českých hus, Klubu chovatelů českých slepic, Klubu chovatelů šumavanek a Klubu chovatelů krůt a perliček uspořádat propagační (třeba i společnou) expozici našich národních plemen drůbeže na Evropské výstavě 2012 v Lipsku.

Ladislav Štolba, Pavel Hrubeš a Jaroslav Bayer, členové mandátové a návrhové komise.

 

Ad 10)  Závěr

     Josef Vilhelm poděkoval za pomoc při provozním zabezpečení konference Janě Benešové, Aleně Poláškové, Pavlu Hrubešovi, Václavu Stehlíkovi, Ladislavu Štolbovi, Petru Tržilovi a dalším vstřícným delegátům. Jednání poté zakončil Ing. František Šonka, předseda ÚOK CHD.

 

 

                                                                                       Ing. František Šonka, v.r.

                                                                                předseda ÚOK chovatelů drůbeže

 

 

Zapsala – Eliška Stejskalová

Ověřovatelé zápisu – Ladislav Štolba, Josef Vilhelm