Zpráva mandátové komise výroční členské schůze ZO ČSCH Úpice, konané dne 8. 3. 2013 od 18:30 v klubovně na Podrači

09.03.2013 23:50

Zpráva mandátové komise výroční členské schůze

ZO ČSCH Úpice,

konané dne 8. 3. 2013 od 18:30 v klubovně na Podrači

 

Stav členů k 1. 1. 2013:          24

 

Přítomno:                               21

 

Omluveno:                              3

 

Hosté:                                     9

 

Mandátová komise pracovala ve složení:

 

                                            Vojtěch Peterka - předseda

 

                                               Jaroslav Balcar

 

                                               Václav Klázar