VÝSTAVA ŽIREČ

katalog  ke stažení výstava 2012

katalog   2011

Řád pro registraci a tetování králíků

 

Předpoklady rodičů, jejichž odchov se má registrovat

 • oba rodiče registrovaných mláďat musejí být registrováni a tetováni.

 • Oba rodiče musejí být kvalifikováni na výstavě nebo na stolním posuzování, a to s klasifikací výborně (96 b a více), velmi dobře (93 b – 95,5b) nebo dobře (89b – 92,5b). U plemen málo rozšířených nebo u plemen s kresbou i s klasifikací dostatečně (85b – 88,5b). Klasifikace jako mládě (tzn. bez přidělení bodů), je přípustné jen pokud jde o první vrhy. Pokud je výrok neklasifikován, lze registrovat jen pokud je na oceňovacím lístku doložka chovu schopný, tedy klasifikace 0.

 • Oba rodiče musejí v den připouštění dosahovat nejméně minimální ještě přípustné hmotnosti, stanovené standardy pro příslušná plemena. Navíc u plemen malých, zakrslých, krátkosrstých skupiny 3a a ZLi nesmějí rodiče v den připouštění přesahovat maximální ještě přípustnou hmotnost, stanovanou příslušnými standardy.

 • Oba rodiče musejí být téhož plemena a téhož barevného rázu. Výjimky jsou povoleny v těchto případech : ruský černý x kuní hnědý, ruský modrý x kuní modrý, kalifornský x kuní velký, siamský žlutý x ruský želvovinový.

 • Oba rodiče musejí být nejméně do třetí generace svých předků nepříbuzní. Výjimky pro příbuzenskou plemenitbu všech stupňů jsou povoleny v těchto případech : v chovech posuzovatelů, v chovech kmenových, plemenných, výzkumných a chovatelských klubů.

 • Organizovaní chovatelé – okresně registrující, kteří hodlají provádět příbuzenskou plemenitbu, jsou povinni vyžádat si souhlas OOK.

  Postup chovatele při hlášení mláďat k registraci


 • V den připouštění je majitel samice povinen vyplnit připouštěcí potvrzení ve všech rubrikách s výjimkou zadní strany a to dvojmo – registruje-li okresně, trojmo – registruje-li klubově Po rozeznání pohlaví mláďat vyplní chovatel zadní stranu všech připouštěcích potvrzení. Vyplněná připouštěcí potvrzení předá chovatel registrátorovi, a to nejpozději v době, kdy mláďata dosáhla stáří pěti týdnů.

 • Prodá-li chovatel březí samici jinému chovateli, je povinen spolu se samicí předat i vyplněné připouštěcí potvrzení.

  Postup při vyplňování připouštěcího potvrzení


  Jako majitel samce nebo samice se uvádí ten chovatel, který králíka v době připouštění vlastní. V žádném případě se neuvádí chovatel, který je uveden na rodokmenu, pokud není králík z vlastního chovu. Je nutné uvést pohlaví všech registrovaných mláďat a jejich barevný ráz.

  Vyplnění původu ze strany samce a samice

  Údaje opíšeme z rodokmenů samce a samice, a to následovně:
  Původ ze strany samce (jako pomůcku můžeme přeložit připouštěcí potvrzení tak, že původ ze strany samce máme oddělen od původu ze strany samice).
  Do první linie (jedno okénko) opíšeme přední stranu rodokmenu samce – datum vrhu, registrační značky, jméno a bydliště chovatele. Z oceňovacího lístku opíšeme hmotnost a bodové ohodnocení.
  Do druhé linie (dvě okénka) opíšeme z otevřeného rodokmenu samce veškeré údaje první linie původu ze strany samce a samice.
  Do třetí linie (čtyři okénka) opíšeme z otevřeného rodokmenu samce veškeré údaje druhé linie.
  Ve stejném stylu vyplníme i původ ze strany samice.
  Je nutné vyplnit všechny tři linie.
  Oba rodiče musí být nejméně do třetí generace svých předků nepříbuzní.
  Chovatelé registrující okresně, kteří hodlají provádět příbuzenskou plemenitbu, jsou povinni vyžádat si souhlas OOK.


  Připouštěcí potvrzení je možno dodat, zaslat na adresu:


  Robert Hak
  Fügnerova 524
  544 01 Dvůr Králové n.L.
  místní ze Žirče mohou dodat na č.p. 121


  Možno využít e-mail : r.hak@tiscali.cz


  V případě nejasností, konzultace : mob. : 731 724 114, tel.: 490 501 169
  Formulář připouštěcího potvrzení je možno stáhnout v Excelu zde: připouštěcí potvrzení