Chov kachen

 • v ČR chov zaměřen zejména na produkci masa, u vedlejšího chovu na porážkových linkách pak na peří, na výrobu lůžkovin či oděvů

 

 • stavy chovaných hus se snižují, proto bývá toto peří nahrazováno často peřím kachním
 • vejce vodní drůbeže u nás nejsou povolena ke konzumaci
 • indický běžec – kachna, velmi pohyblivá, vypadá jako kuželka, co si kachny najdou do konzumují, snášejí 250-300 vajec a jejich chov spočívá v přehánění z místa na místo, vejce snáší v noci
 • neustále se zvyšuje podíl kachny pyžmové, protože ta si doposud udržela hnízdní pud a ta se pak stará o mláďata a vodí je, u pekingské se to tratí
 • rozdílná délka inkubace vajec pyžmová 35 dnů, 28 dnů pekingská
 • z domácí drůbeže je to nejdelší inkubační doba mláďat
 • pižmovka velká doposud v jižní Americe

Základní diference

 • oba druhy se liší stupněm domestikace = prošlechtění, dále u kachny pekingské, také roste intenzivněji, oba druhy se také liší osvalením tam rozdíl není markantní, kvalita masa – pekingská tučnější maso, pyžmová tmavší maso, červenější
 • Vtip: Ptá se někdo hajného: „Jak se pozná stáří u tetřeva?“, hajný na to: „To podle zubů.“, oni: „Ale vždyť tetřev žádné nemá.“, hajný: „Ale já je mám.“. (Pro ty co to nechápu, tak je to proto, že má tvrdý maso. Teda pokud jsem to správně pochopil já. J)
 • další šlechtění pekingské kachny probíhalo v Evropě a Americe

Užitkovost

 • pekingská
  • rychlý růst
  • dobrá kvalita peří
  • vysoké reprodukční schopnosti
  • odolná
  • adaptabilní
  • 220-230 vajec, v ČR 160-180 vajec za 35 týdnů (snáškový cyklus)
  • hmotnost vajec mezi 70-90 g
  • výkrm kachňat 7 týdnů do hmotnosti cca 3 kg
  • spotřeba krmiva u výkrmu 2,7 kg na kg živé hmoty
  • úhyn do 5 %
  • kachny dospělé 3,5 kg, kačeří, 4 kg
  • inkubační doba 28 dnů
 • pyžmová
  • nižší forma domestikace
  • je létavá
  • je schopná zanášení
  • nižší růstová schopnost
  • nenáročná, nižší požadavky na výživu, schopnost vysedět a odchovat kachňata
  • hmotnost dospělých kachen 2,5-3 kg, kačeří 4-5 kg (6 kg)
  • výrazně vyvinutý pohlavní dimorfismus
  • snáška 190-200 vajec, v ČR méně
  • doma 15-20 a pak se jim věnuje

 

 • kachna pekingská
  • pohlavní dospělost 26-28 týden věku
 • kachna pižmová
  • pohlavní dospělost nejdříve 28. týden věku

kachny pekingské

 • výkrm kachňat se provádí odděleně podle pohlaví, kačeři se vykrmují 10-12 týdnů a dosahují hmotnosti 4-4,5 kg, kachny se vykrmují pouze 9-10 týdnů do hmotnosti 2,5 kg
 • existují dva způsoby výkrmů
  • 6 týdnů do hmotnosti 2 kg – kachny o nízké hmotnosti s nízkým obsahem tuku
  • 7 týdnů do hmotnosti 3 kg – úhyn do 5 %
 • hybridi u nás: domácí RITO, TTH (rybáři)
 • kachny se chovají v halách na podestýlce na 2 snáškové cykly, mezi těmi je přestávka, která trvá půl roku až 6 měsíců a v této době hejno přepelichá
 • pelichání se dá vyvolat změnou krmné dávky, krmná směs se nahrazuje obilninami, nebo změnou světelného režimu
 • optimální teplota 12-23°C
 • relativní vlhkost v rozmezí 65-75 %
 • délka světelného dne pro pekingské kachny 15-17 hodin
 • kachny během snáškového cyklu snižují svoji hmotnost až o 15-16%
 • krmení pro snáškové 18 % N látek a 3 % Ca
 • mezi snáškovými cykly jenom 13 % N látek
 • denní spotřeba pro kachny 290-320 g
 • spotřeba vody pro 1 kachnu až 2 l vody
 • 1 kapátková napáječka pro max. 6 kachen
 • koncentrace – max. 3 kachny na m2, kačeři 1 na 5-6 kachen
 • u kachen snášková hnízda stlaná, 1 hnízdo na 3-4 kachny, stelivo sláma nebo hobliny a sběr co nejčastější, vejce snášejí brzy ráno
 • vejce drůbeže se mohou lehce mít
 • výkrm se dělí na 2 období
  • první tři týdny – 22 % N látek
  • 17,5 % N látek
 • jedna napáječka pro 6-8 kachňat
 • max. 6 kachňat na m2
 • výkrm na roštech lze zvýšit až na 8
 • všechno pekingské

kachny pižmové

 • barberie 3-4 liniový hybrid
 • bílé barvy
 • původ je Francie
 • pohlavní dospělost 28 týdnů
 • 1 kačer na 4-5 kachen
 • chov buď na podestýlce nebo na roštech
 • 3 ks na m2
 • nejčastěji chované na 2 snáškové cykly
 • v době snášky se používá krmná směs 17 % N látek
 • v době klidu jen 12 % N látek
 • přestávka 13 týdnů
 • 1. cyklus 90 vajec
 • 2. cyklus 80-85
 • pro chov se používá granulovaná směs
 • výkrm oddělený
 • stejné podmínky pro chov jako u pekingských kachen
 • kategorie výkrm max. 4 kachny na m2

 

KACHNA DOMÁCÍ

zkratka

plemene

kroužek

1,O

kroužek

0,1

Americká pekingská k AP 18 18
Čárkovaná k Č 15 15
Elsberská k E 20 20
Indický běžec k IB 13 13
Kajuga k K 16 16
Kampbelka k KP 15 15
Orpingtonská k O 16 16
Overberžská k OV 16 16
Pekingská kolmá k PK 18 18
Pomořanská k PO 18 18
Ruánská k R 18 18
Ruánská světlá k RS 18 18
Saská k S 18 18
Selská k SE 16 16
Smaragdová k SM 11 11
Vysokohnízdící létavá k VL 13 13
Zakrslá k Z 9 9
PIŽMOVKA DOMÁCÍ      
Pižmovka 22 18